Bestyrelsen

Bestyrelsen består jf. vedtægterne af 7 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode

Steen Christensen

Formand

Kenneth Frost

Næstformand

Ann Kristiansen

Kasserer

Gitte Miszczuk

Medlem

Maria Salbæk

Medlem

Allan Schultz

Medlem

Kenneth Mølledal

Medlem